ROTS kan:

  • Als betrokken buitenstaander de communicatie coördineren en waken over de zorgvuldige afhandeling
  • De boodschap, prettig of niet, bespreekbaar maken en de consequenties bespreekbaar houden.

Afscheid nemen

Vaak is afscheid een droevige gebeurtenis. Gelukkig niet altijd. Wanneer het moeilijk is voor één of beide partijen is het goed om voldoende ruimte te geven aan emoties.
Alleen dan kan je met elkaar in gesprek blijven.

En in een gesprek kan je tot elkaar komen. Ook in de nieuwe ver(stand)houding als, als ex-werkgever en ex-werknemer, heb je weer met elkaar te maken.

Wat de aanleiding ook is: langdurige ziekte, de resultaten van het bedrijf die onder druk staan, disfunctioneren, of een groot verschil van inzicht over de inhoud van het werk, afscheid nemen moet zorgvuldig en met respect voor alle betrokkenen gebeuren.

R.O.T.S. is sinds haar start in 2004 ongewild ontslag expert geworden. Iedere keer weer wordt bevestigd dat onduidelijkheid leidt tot onbegrip.