R.O.T.S. kan voor u:

In kaart brengen welke verplichtingen de werkgever en de organisatie heeft ten aanzien van de arbeidsomstandigheden.
Tevens kunnen wij faciliteren bij het vastleggen ervan in het personeelshandboek. Dit geeft op meerdere gebieden houvast. Voor specifieke ondersteuning bij het arbobeleid zullen wij doorverwijzen naar een arbodienst of een (arbo)dienstverlener.

Arbowet & verplichtingen

Binnen het spectrum van de arbeidsrelatie heeft de wetgever veel vastgelegd op het gebied van arbeidsomstandigheden. Veel daarvan staat in de Arbowet. De kern van deze wet is dat werkgevers en werknemers meer eigen verantwoordelijkheid krijgen in hun zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving. Belangrijk is dat “arbeidsomstandigheden” moet worden opgenomen als vast onderdeel van het totale ondernemingsbeleid. Voorlichten en informeren over risico’s en gevaren, en de beschermende maatregelen is een van de verplichtingen.

Elke werkgever is verplicht om een arbobeleid te voeren, dat moet voldoen aan een aantal richtlijnen en doelstellingen die door de overheid zijn bepaald. Binnen deze arbozorg kan je werkgever ook een beroep doen op jou, als werknemer. Jij en je collega’s kunnen meehelpen om gezonde arbeidsomstandigheden te creëren en te behouden, waarbij de nadruk ligt op preventie.

Noodzakelijke onderdelen van een goed arbobeleid zijn onder meer:

  • Een risico-inventarisatie en –evaluatie met plan van aanpak;
  • Voorlichting over gezondheidsrisico’s;
  • Veiligheidsbeleid met bedrijfsnoodplan en bedrijfshulpverlening;
  • Verzuimbeleid en -preventie.