R.O.T.S. kan:

  • Ondersteunen bij het bepalen van eigen arbeidsvoorwaarden;
  • Ondersteunen bij het vastleggen van de algemene arbeidsvoorwaarden in een personeelshandboek;
  • Ondersteunen bij het overleg met je medewerkers over de arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsvoorwaarden en de wet

Arbeidsvoorwaarden zijn de spelregels die je samen hebt afgesproken. De een levert werk en de werkgever betaalt daarvoor.

Samen kom je overeen:

  • De duur en de omvang van de overeenkomst;
  • De hoogte van het salaris;
  • De voorwaarden, zoals vakantiedagen en vergoedingen.

Deze afspraken kan je maken binnen de kaders van de wetgeving (en eventuele cao regelingen). Soms bepaalt de wet een minimum en kan je vanaf die grens zelf keuzes maken, zoals bijvoorbeeld bij het minimumloon, en het minimum aantal vakantiedagen.

Naast de grenzen van de wet kan een CAO (Collectieve ArbeidsOvereenkomst) van toepassing zijn op uw specifieke branche. Daarin staan dan nog aanvullende afspraken die werkgevers en werknemers voor die branche met elkaar gemaakt hebben. Binnen deze grenzen kan je met je werknemer aanvullende afspraken maken over de arbeidsvoorwaarden.

De weg naar resultaat, Is niet altijd de snelweg