Ook als je afscheid van elkaar neemt, blijft er een relatie bestaan. De formele arbeidsrelatie wordt weliswaar beëindigd, maar daarmee ontstaat direct een nieuwe verstandhouding: die van ex-werkgever en ex-werknemer. In die nieuwe rollen heb je in de toekomst nog steeds met elkaar te maken.

Wat de aanleiding ook is: langdurige ziekte, bedrijfsresultaten die onder druk staan, disfunctioneren of een groot verschil van inzicht over de inhoud van het werk; afscheid nemen moet zorgvuldig en met respect voor alle betrokkenen gebeuren.

R.O.T.S. heeft zich sinds haar start in 2004 ontwikkeld tot ontslag-expert. In bijna iedere interim opdracht was ontslag een onderdeel van het werk. R.O.T.S. heeft veel veranderingen binnen organisaties mee mogen maken; zoals groei, reorganisatie, maar ook inkrimping of zelfs bedrijfssluiting. Daardoor hebben we vaak te maken gehad met ontslag. Door deze ervaring is het voor ons logisch dat je in deze vaak vervelende situatie moet waken voor onduidelijkheid.

Als betrokken buitenstaander kan R.O.T.S. de communicatie bewaken en zorgen voor een afhandeling die door alle betrokkenen als prettig wordt ervaren, ondanks dat de inhoud van de boodschap niet altijd prettig is. In dit juridische speelveld wordt R.O.T.S. ondersteund door een gerenommeerd advocatenkantoor.

Neem contact op om de situatie te bespreken, wellicht zijn er meer opties mogelijk dan dat je nu voor ogen hebt.