R.O.T.S. kan:

 • Ondersteunen bij het opmaken van de functieomschrijvingen
 • Het proces van inwerken/startpunt functioneringsgesprekken (de nullijn bepalen) begeleiden
 • Ondersteunen bij functiewaardering
 • Ondersteunen bij het opstellen van een opleidingsplan

Doel van een functieprofiel of –omschrijving

 • Vastleggen van de arbeidsinhoud
 • Werknemers weten wat van hen verwacht wordt
 • Beschrijven van specifieke kennis, vaardigheden of zelfs eigenschappen en ervaringen

Dat helpt bij:

 • Het zoeken en vinden van een nieuwe medewerker
 • Het inwerken als hij/zij eenmaal gevonden is
 • Het bepalen wat de functie waard is
 • Welke kennis erbij moet, of bijgehouden moet worden door middel van opleiding/training
 • Bepalen waar de overlap zit met andere functies en hoe de communicatie daarover gestroomlijnd kan worden.

Het geheim van een opgeruimd bureau is een geweldige prullenbak