R.O.T.S. heeft op dit vlak reeds haar sporen verdiend. Door (tijdig) samen te werken met de organisatie kunnen we meedenken en meedóen. We gaan de dialoog aan, juist ook waar dat moeilijk is. Waar nodig stimuleren of vergroten we gespreksvaardigheden en slaan we bruggen tussen de verschillende communicatieniveaus. Zodoende kan iedereen leren omgaan met eigen gedachtesporen en die van de gesprekspartner. Met als uiteindelijk doel: een situatie waarin iedereen weer zijn of haar steentje kan bijdragen aan de organisatie.

Hoe verhouden de mensen in de organisatie zich tot elkaar?

In een organisatie is veel van belang, maar goed gemotiveerde, vakbekwame medewerkers staan toch bovenaan. Uiteindelijk is een organisatie een team van mensen die gezamenlijk een klus klaren. Zonder die mensen staat alles stil.

Deze mensen zijn met elkaar in contact; ze voeren hun werk uit, overleggen met elkaar, denken na over problemen en verzinnen nieuwe oplossingen. Mensen zijn ook ambitieus, gedreven en geïnteresseerd, maar daartegenover staat dat die mensen soms ook ziek zijn, ongemotiveerd of moe en geïrriteerd.

Het is niet te overschatten hoe belangrijk dit is. Als alles goed loopt en iedereen goed functioneert, dan is de productiviteit hoog en de kwaliteit van het geleverde werk goed. Maar als er problemen zijn, als de sfeer niet goed is of afspraken onduidelijk, dan dalen de productiviteit en kwaliteit heel snel.

Daarmee is de essentie van personeelsmanagement direct duidelijk: als werknemer voeg je als het goed is via de uitvoering van je werk waarde toe. Het werk dat je uitvoert heeft waarde en draagt bij aan zowel de bedrijfsdoelstellingen als de behoeften van de klant. Is er geen sprake van waardetoevoeging, dan is er een probleem. Dit moet zo snel mogelijk ter spraken kunnen komen.