Begeleiding en Mediation

Professionele relaties hebben net als persoonlijke relaties regulier onderhoud nodig. Op tijd evalueren kan onverenigbare conflicten voorkomen. Soms worden er toch ook scheuren zichtbaar in die relatie, en dan moet je op onderzoek uit. Kun je nog met elkaar door één deur, of moet je naar een afscheid toe? Als je zelf onderdeel bent van de relatie is het lastig om afstand te nemen. Wel wil je graag een goed en afgewogen een besluit te nemen. Dan kan ROTS je helpen.

  1. Conflictbemiddeling & mediation
  2. Begeleiding
  3. De beste stuurlui staan aan wal

Conflictbemiddeling

Er is een conflict. Je komt er samen niet uit, of althans niet zover je dit nu kan overzien. De meest bekende vorm van conflictoplossing is de rechtspraak. De rechter schrijft een oplossing voor. Kies je ervoor om toch zelf betrokken te blijven bij de oplossing, dan is het goed om in gesprek te blijven met elkaar.
Wanneer emoties opspelen is het lastig praten. Daarom is het prettig als iemand, die niets met het conflict te maken heeft, de regie op zich neemt.

Het doel

Als u tot een oplossing komt waarin beide partijen zich kunnen vinden. Het is goed als daarbij met beider belangen rekening wordt gehouden.

Mediation of bemiddelen

Ieder conflict is uniek. Soms ben je al geholpen als iemand de regie van het gesprek overneemt. Soms is het juist fijn als er actief bemiddeld wordt in een conflict, waardoor er nieuwe ideeën of mogelijke oplossingen worden aangedragen.
Het maakt niet uit om welke situatie het gaat. Bij alle denkbare conflictsituaties, zoals bijvoorbeeld conflicten in de arbeidssituatie, echtscheiding, omgangsregeling, familiezaken, burenruzies, problemen met de overheid.. enz. Zeker als u de relatie met de ander goed wilt (of moet) houden is het van belang om op constructieve wijze samen tot een oplossing te komen; een oplossing die voor u beiden goed is.

Zodanig dat u na afloop weer ‘samen door een deur’ kunt, of waarbij u een relatie goed kunt afsluiten. Bij mediation wordt gedacht in wederzijdse belangen en toekomstgerichte oplossingen. Het gaat om úw wensen, belangen en emoties. Uzelf bepaalt hoe de toekomst eruit moet zien, en laat dat niet over aan een rechter of instantie.
Geen tegengestelde standpunten en argumenten, maar onderzoeken van wederzijdse belangen. Geen ruziemodel, maar een oplossingsmodel. (Weer) on speaking terms komen!

Voorwaarden

Natuurlijk zijn er wel een paar voorwaarden aan mediation verbonden. U moet beide de wil hebben er samen uit te komen. Beide dient u bereid te zijn om zich, onder begeleiding van de mediator, hiervoor actief in te zetten.
Deelname aan mediation is altijd vrijwillig. U kunt dus niet gedwongen worden tot mediation. Dat uitgangspunt blijft ook gedurende het mediationproces gelden.

Duur

Een mediation kan in de regel binnen een aantal weken tot uiterlijk enkele maanden worden afgerond; uiteraard hangt dit mede af van de bijzondere situatie van het geval. Veelal wordt met enkele gesprekken al resultaat geboekt. Daarmee werkt mediation niet alleen sneller maar is het ook goedkoper dan een procedure bij de rechter, waarbij u zich bovendien moet laten bijstaan door een advocaat.

Begeleiding

Via welke weg dan ook, u bent in een situatie terecht gekomen waar u niet in wilt zijn.

Wie is ROTS

ROTS, is Petra. Petra krijgt, met haar HR en Mediation achtergrond, door een combinatie van empathie en voldoende afstand juist datgene boven water, wat nodig is voor een doordacht en goed besluit. Een besluit dat door alle partijen gedragen wordt.