Even voorstellen: Helen Verhaar

Vandaag is Helen Verhaar de Rots in Beeld

“Als onder deel van het team van Rots adviseer ik diverse organisaties op het gebied van HR vanuit de overtuiging dat wanneer mensen veiligheid ervaren, zich betrokken en zich gesteund voelen, zij het beste van zichzelf mee kunnen brengen op de werkvloer. Mijn werkzaamheden bestaan onder andere uit advisering op het gebied van verzuimpreventie, arbobeleid en arbeidsvoorwaarden, het samenstellen of actualiseren van personeelshandboeken en functieprofielen én ik ben gecertificeerd vertrouwenspersoon.

De aanleiding om vertrouwenspersoon te worden is dat ik van mening ben dat je altijd op een veilige plek je verhaal kwijt moet kunnen. Daar waar mensen in de omgeving al snel -vaak goed bedoeld- een mening hebben, luister ik als vertrouwenspersoon altijd zonder oordeel naar het verhaal. Door in alle rust te luisteren en samen de oplossingsmogelijkheden te verkennen, ontstaat de ruimte om voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen en een eigen keuze te maken. Door het ontrafelen wordt duidelijk welk pad je wilt bewandelen om dichter bij een oplossing te komen.

Ik geef ook voorlichting zodat medewerkers weten dat ze kunnen bellen en waarvoor. Hiermee wordt ook de drempel verlaagd om contact met mij op te nemen.”

 


Petra Van Leeuwen

Door: Petra Van Leeuwen

”Betrokken mensen voelen zich gewaardeerd, gewaardeerde mensen vergroten de waarde van de organisatie”. We houden het graag simpel en scherp.

Wanneer maken we een afspraak?