Een foutje van eigen deeg!

Voor het weekend nog één foutje van eigen deeg!

Dat fouten maken mag, sterker nog dat fouten maken noodzakelijk is voor een goed resultaat is je natuurlijk al bekend. De bijkomende kracht van fouten maken is dat het voor anderen zichtbaar is dat het “oké” is. Het is veilig en de fout herkennen en erkennen maakt het juist mogelijk om te bespreken hoe nu verder, of hoe het anders kan in de toekomst.

Alleen wat doe je met die overheerlijke koekjes?

#lekkerfoutekoekjes #management #stipopdehorizonendan #durvendoen #foutenmakenmaakttwerkbeter #geenfoutenonderhetvloerkleed #foutenopeenvoetstuk #innoverenisookeenvak #spreukvoorhetweekend #tochdoenendaarnasporten


Petra Van Leeuwen

Door: Petra Van Leeuwen

”Betrokken mensen voelen zich gewaardeerd, gewaardeerde mensen vergroten de waarde van de organisatie”. We houden het graag simpel en scherp.

Wanneer maken we een afspraak?