NIEUW: Rots Vertrouwenspersonen 

NIEUW: Rots Vertrouwenspersonen

“Wie zich veilig voelt in zijn of haar omgeving, presteert beter.”

Gedrag dat als ongewenst wordt ervaren, levert voor de betrokkenen veel stress op en kan leiden tot gezondheidsklachten en (langdurige) uitval. “Dat heeft invloed op de productiviteit”, aldus Petra van Leeuwen, die Rots Vertrouwenspersonen heeft gelanceerd. ‘Ik heb de absolute overtuiging dat iemand die happy is, meer oplevert.”

 

Onbespreekbare bespreekbaar maken
Petra van Leeuwen: “De vraag naar een vertrouwenspersoon onder medewerkers wordt steeds groter. Zelf zie ik dat het succes van een organisatie staat of valt bij het welzijn van de medewerkers. Daarvoor zijn een positieve werkcultuur en een gezonde interactie tussen collega’s onmisbaar. Rots ondersteunt haar klanten daarin. Het is goed om als aparte dienst nu ook onafhankelijke vertrouwenspersonen aan te bieden.”
Wat onbespreekbaar lijkt, bespreekbaar maken. Met die ambitie is Van Leeuwen haar nieuwe initiatief gestart. “In Nederland krijgt gemiddeld één op vijf medewerkers te maken met ongewenst gedrag. Dat is zeker niet altijd seksuele intimidatie. Denk ook aan zaken als pesten, intimideren en discrimineren.”

Wetgeving ontbreekt (nu) nog
Onlangs is door GroenLinks een wetsvoorstel ingediend waarin het aanstellen van een vertrouwenspersoon verplicht wordt. Van Leeuwen: “Voor bedrijven, klein of groot, verplicht de Arbowet wel om een veilige werkomgeving te bieden aan medewerkers. Daar hoort een rol van vertrouwenspersoon bij. Vaak gaat die rol naar HR of de directie. Begrijpelijk, alleen niet wenselijk.
De kracht van een externe vertrouwenspersoon is dat juist de vertrouwelijkheid blijft bestaan.” Van Leeuwen roept daarom ook graag alle werkgevers van Nederland op om de wet vooruit te zijn en nu al een vertrouwenspersoon in te schakelen. Niet omdat het (straks hoogstwaarschijnlijk) moet maar omdat het van goed werkgeverschap getuigt.

Het verschil tussen uitval en plezier
“Wij geloven in mensen en daarom houden we zo van ons vak. Medewerkers zijn voor ons het grootste kapitaal van een onderneming. Zij bepalen het succes én verhogen het resultaat. Een vertrouwenspersoon kan het verschil maken tussen uitval en dat iemand weer met plezier aan het werk is of dat de sfeer op de werkvloer weer gezond is.” En dat wil elke organisatie graag zien.

Uiteraard denkt een vertrouwenspersoon ook mee over de voorlichting binnen het bedrijf. Wanneer de werkgever een vertrouwenspersoon beschikbaar stelt, laat dat zien dat betrokkenheid en (interne) veiligheid belangrijke waardes zijn voor de organisatie.

Abonnement
Rots Vertrouwenspersonen biedt een abonnementsvorm die de werknemers van de organisatie toegang biedt tot ondersteuning door onafhankelijke, externe, deskundige en gecertificeerde vertrouwenspersonen. “We kunnen ook helpen bij het actief onder de aandacht brengen van het onderwerp door middel van het geven van voorlichting en communicatiemateriaal. Gaat er toch iets mis, dan ondersteunen wij op deskundige wijze”, zo besluit Van Leeuwen.


Petra Van Leeuwen

Door: Petra Van Leeuwen

”Betrokken mensen voelen zich gewaardeerd, gewaardeerde mensen vergroten de waarde van de organisatie”. We houden het graag simpel en scherp.

Wanneer maken we een afspraak?