Resultaatgericht werken

Het is één van de meest gevraagde competenties in vacatures: resultaatgericht werken. Logisch, want als organisatie heb je graag mensen in dienst die zichtbare resultaten behalen. Toch gaat resultaatgericht werken niet iedereen even goed af. Voor sommigen is de weg naar resultaat namelijk minstens net zo belangrijk als de uitkomst zelf. Dus hoe zorg je dan als organisatie dat je zo efficiënt mogelijk werkt?

Allereerst zou je eens kunnen kijken naar je huidige doelstellingen. Zijn die concreet genoeg? Met behulp van de SMART-methode kun je doelstellingen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden maken. Vervolgens is het communiceren van die doelstellingen misschien nog wel van groter belang. Begrijpen al jouw medewerkers die doelstellingen ook? Wellicht dat je de achterliggende motieven kunt meenemen in de communicatie. Zo creëer je draagvlak bij je medewerkers waardoor hun betrokkenheid en daarmee resultaatgerichtheid zal toenemen. Het maakt mensen verantwoordelijk.


Louise Boot

Door: Louise Boot