Rots van Leeuwen hoofdsponsor van Dunas

Rots van Leeuwen is hoofdsponsor van nieuwe sportverenging Dunas
“We winnen veel met sport. En dat moeten we blijven doen. Niet alleen in goede tijden, maar juist ook als het moeilijk wordt. De coronacrisis heeft onze wereld op zijn kop gezet.
We leven nu in 2020 in een nieuwe werkelijkheid vol uitdagingen, ook voor de sportwereld.” schrijft Anneke van Zanen-Nieberg (Voorzitter NOC*NSF) ter inleiding op een rapport van NOC-NSF.

Natuurlijk is de sponsoring van Dunas ontstaan vanuit een gezonde dosis goodwill.
Toch hebben ook de ontwikkelingen tijdens de coronaperiode invloed gehad op de beslissing van Petra van Leeuwen, directeur van HR adviesbureau Rots van Leeuwen, om “ja” te zeggen tegen het sponsorschap.

Petra: “Binnen Rots zagen we zoveel mooie initiatieven van organisaties en mensen om ons heen, waardoor we zelf een zoektocht gestart zijn: Hoe kunnen we dit vasthouden voor de toekomst? De beweging van solidariteit die voelbaar werd in maart 2020 lijkt zo belangrijk voor organisaties en haar medewerkers. Net op dat moment klopte de voorzitter van het bestuur aan om te praten over mogelijke sponsoring van de nieuwe sportvereniging, Dunas.

Betrokkenheid en verbinding
Betrokkenheid bij één van de verengingen die nu is opgegaan in Dunas, maakt dat Petra zelf begaan is met het welzijn van de sport, de spelers en alle betrokkenen. “Ik zie wekelijks de inzet van veel verschillende mensen en je proeft iets van hun gezamenlijke historie. De liefde voor de sport en de verbondenheid met de club en de locatie werkt aanstekelijk.”
“Tijdens het fusie proces heb ik getuige mogen zijn van twee groepen mensen die elkaar op diverse wijzen wisten te vinden.

Voor je ogen speelt zich een proces af van verkennen, aftasten, uitreiken, plaats bepalen, ideeën uitwisselen, kritisch achteroverleunen om elkaar daarna uiteindelijk te omarmen. Hoe mooi is dat?!”
Voor Rots zitten deze processen ook in het dagelijks werk. De communicatie en de verbinding tussen werkgever en werknemers gebeurt naast allerlei praktische HR vragen en de begeleiding
van organisatieprocessen en veranderingen. “Daarin maken we het onbespreekbare bespreekbaar.”

Plezier, leren en presteren
De gekozen kernwaarden van Dunas sluiten mooi aan bij de visie van Rots. “Juist in die volgorde. Immers als mensen met plezier deelnemen en openstaan om te leren dan worden ze iedere dag beter en voelen ze zich betrokken bij de vereniging. Net als betrokken medewerkers. Door betrokkenheid voel je de waardering en gewaardeerde mensen vergroten de waarde van de organisatie. Dat geldt voor bedrijven, maar ook voor een sportvereniging.
Daarom willen we graag Dunas ondersteunen bij haar verdere groei en ontwikkeling.”

Nieuwe shirts, aanmoedigen en samenwerken
Dunas en Rots hebben afspraken gemaakt voor de komende vijf jaar. In deze vijf jaar zal Rots naast shirtsponsering ook betrokken worden bij de activiteiten en de ontwikkelingen van de club.
Dunas kijkt verder dan alleen de verenging zelf, men opereert binnen de context van de sport- en woongemeenschap.
Deze manier van denken wil Rots graag aanmoedigen. “Met alle betrokkenen samen kijken naar hoe je elkaar verder kunt helpen, sluit goed aan op onze 1 + 1 = 3 filosofie.”

Met gepaste trots presenteren we Rots als de hoofdsponsor van Dunas, waarmee we de wens uitspreken dat dit voor beide organisaties bijdraagt aan een bloeiende toekomst.

 

Foto gemaakt door Rob de Vries.
Foto gemaakt door Rob de Vries.
Foto gemaakt door Rob de Vries.

Petra Van Leeuwen

Door: Petra Van Leeuwen

”Betrokken mensen voelen zich gewaardeerd, gewaardeerde mensen vergroten de waarde van de organisatie”. We houden het graag simpel en scherp.

Wanneer maken we een afspraak?