Sport & People Management

Rots legt relatie met sport

Sinds dit seizoen is Rots officieel hoofdsponsor van fusievereniging sv Dunas. Daar waar twee clubs de verbinding met elkaar zochten bleek iets groters te ontstaan dan de som der delen. In onze Rots-termen is dit het 1+1=3 effect. Voor ons voelde het als passend om hieraan ons steentje bij te dragen. Rots bestaat natuurlijk zelf uit samenwerkingen met ZZP-ers (Rotsen) uit diverse HR-disciplines met opdrachtgevers uit uiteenlopende branches. Een mooie leerschool voor ons als organisatie om ook op dit sportief-sociaal vlak samen te werken. Samen ontdekken we hoe we via deze weg een maatschappelijke rol kunnen vervullen op buurt niveau.

In dit artikel staan we stil bij de link die gelegd wordt tussen sport en people management.

Wel of niet leren van (top)sporters?

Er wordt nogal wat geschreven over de link tussen sport en management in bedrijven. Sommigen zijn faliekant tegen de zogenaamde sportmetaforen omdat er te veel verschillen zijn tussen sporten en werken. Zo is er bij sport al een heel ander beloningsbeleid, heb je in plaats van stafafdelingen een medische staf en waar je in de sport kunt selecteren dien je in het bedrijfsleven te accepteren wie er in je team zit. Daarbij wordt kritisch gekeken naar de topsporters die bedrijven willen inspireren met hun verhalen achter de behaalde prestaties. Topsportverhalen: een grote wauw-factor met vaak een moeizame vertaalslag naar het dagelijkse werk. De kloof tussen spreker en toehoorders blijkt meestal (te) groot.

Misschien is topsport slechts een klein taartpuntje van sport in z’n algemeenheid. Ondanks de bezwaren zien we toch een aantal vlakken waar in organisaties wel veel van (team)sporten geleerd kan worden. Bijvoorbeeld: teambuilding, leiderschap en omgaan met teleurstellingen. Ook mensen motiveren en de aantrekkingskracht die je hebt op potentiële nieuwe teamleden (recruitment) zie ik als raakvalk. En niet in de laatste plaats (samen) presteren.

Sport als metafoor voor de business dus. Toch wel spannend om hier eens in te duiken.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Feit: Sport betekent 25% van je tijd werken aan performance

Fascinerend toch? Topsporters besteden slechts ca. 25% van hun werktijd aan de performance zelf, (de wedstrijd). De overige 75% van de tijd zijn zij bezig met trainen, evalueren van en voorbereiden op de volgende performance. Daarbij wordt dan ook alles gemeten wat die performance kan beïnvloeden. Dat is toch iets anders dan één keer per jaar een gesprek voeren om de werkzaamheden van de maanden daarvoor te bespreken.

Eerder plaatsten we al eens de vraag of we afscheid kunnen nemen van functioneringsgesprekken (zie: ‘functioneringsgesprekken overboord?’). In deze sportmetafoor lijkt evalueren wel een essentieel onderdeel. Als de ouderwetse gesprekken niet meer werken, dan is het wel noodzakelijk om hier een andere passende vorm voor te vinden.

Sport leert je dat training leidt tot resultaat

Evalueren is van groot belang, krijgen we mee vanuit deze sport & management gedachte. De invloed op het presenteren komt mede voort uit de onderdelen: zelfreflectie, kritiek geven én incasseren. Dit doe je niet zomaar. Naast de fysiek klappen kunnen incasseren, is het hierbij ook een mentale uitdaging om met een nederlaag om te leren gaan. Als sporter leer je ook om te gaan met verlies, grijp je dit verlies aan om beter te worden en stel je, samen met de trainer, realistische toekomstverwachtingen door inzicht te krijgen in je eigen gedrag en prestaties.

Kritiek is niet altijd negatief. In de sport is kritiek gewenst, het levert iets op. Alleen door kritiek kan je leren en werken aan je prestaties: je wordt er beter van, je groeit. Een mooi gegeven om mee te nemen op de werkvloer. Hoe vaak wordt daar kritiek ook echt verwelkomt?

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Sport geeft sociale waarde

Naast de prestatieaspecten brengt sport ook een grote sociale waarde met zich mee. Gezamenlijk een goede wedstrijd spelen draagt bij aan de teamspirit. Hierbij ligt de link naar het bedrijfsleven voor de hand in de vorm van teambuilding. Maar er zijn meer onderdelen binnen teamsport die ervoor zorgen dat er een top performance kan worden neergezet. Zoals het respecteren van gezamenlijke doelstellingen en de effecten van commitment. Ben je afwezig op de training, dan heeft dit consequenties voor het hele team. Negeer je de signalen van je lichaam, dan ga je over je grenzen heen. Iedereen is een schakel in de ketting, dus het hele team let op elkaar. Immers, alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Is People management topsport?

Hetzelfde is het niet. Ik zie ook de verwarring die kan ontstaan door het wauw-effect. Alleen om de metafoor dan helemaal af te doen? Nee. Voor het bereiken van een top performance op de werkvloer zijn een flink aantal aspecten uit de sport heel bruikbaar. Voor managers is het een (leuke!) uitdaging om de eigen teamaanpak te toetsen aan de ingrediënten van een sporttraining. Hierbij geven we een aantal vragen, geïnspireerd door sport:

  •  Heeft het team respect voor het gestelde doel, is het voldoende uitdagend en niet haalbaar?
  • Heeft het team voldoende trainingsopties en zijn die met een vaste regelmaat ingepland?
  • Vraagt het doel ook om een opoffering van de teamleden? Is er iets wat ze moeten laten om verder te komen?
  • Is ieder teamlid in staat om zich op een gezonde wijze te verhouden tot de doelstellingen?
  • Is er voldoende veiligheid en vrijheid voor de teamleden om aan te geven dat het (even) niet meer gaat? Voelen ze zich veilig en vrij genoeg om eigen grenzen aan te geven?
  • Worden de geleverde prestaties gemeten? Weten de teamleden waar ze staan en direct ook hoe ver ze nog te gaan hebben?
  •  En niet onbelangrijk: geef als manager altijd het goede voorbeeld. Want ieder topteam presteert alleen optimaal onder leiding van een toptrainer.
Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

 

Rots en sport

Juist vanuit ons werk is het goed om verschillende invalshoeken te verkennen. Metaforen zijn dankbare tools om in mensen een ander bewustzijn aan te raken dan de dagelijkse routines te volgen.

Heb je ook behoefte aan een moment van reflectie – even kijken of je nog op koers ligt met je organisatie? Of zijn er praktische vragen op het gebied van personeel en organisatie? Neem gerust contact op, één van de Rotsen komt graag kennismaken. www.rotsvanleeuwen.nl / info@rotsvanleeuwen.nl / 085 130 48 78


Petra Van Leeuwen

Door: Petra Van Leeuwen

”Betrokken mensen voelen zich gewaardeerd, gewaardeerde mensen vergroten de waarde van de organisatie”. We houden het graag simpel en scherp.

Wanneer maken we een afspraak?