Is er balans in je HR dan draait je organisatie lekker op alle fronten. De onderdelen houden elkaar in evenwicht. Werk je aan één onderdeel dan komt er beweging. Rots van Leeuwen werkt op losse onderdelen of aan het geheel. Aan jou de keus.

De kern of basis zit in het midden. Rots begrijpt dat een organisatie haar bestaansrecht ontleent aan het resultaat van producten of diensten.

Veiligheid is het begin. Hier rust alles op. De belangrijkste zorg is een veilige werkplek in alle opzichten. Zowel fysiek, als de plek waar je kan zeggen wat je denkt. Waar je gehoord en gezien wordt.
Werk volgt daarna. Het is het hart van de organisatie en wat medewerkers samenbrengt. Werk vertelt ook hoe we het organiseren. Helder over werk is positief voor de andere onderdelen.
Cultuur & structuur bepalen de inrichting van de organisatie. Wie beslist wat en hoe lopen de lijnen. De kernwaarden gelden als de sleutelwoorden van de cultuur en vertellen hoe we met elkaar omgaan.
Doelstellingen vertellen de ambities en verbeterpunten van de organisatie.
Communicatie is belangrijk en wordt gevoed door amplitie en resultaat. Het is goed om regelmatig en duidelijk te
communiceren over de doelen en het gewenste resultaat.
Amplitie gaat over de inzet, betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers. Het beïnvloedt het resultaat. Deze positieve werkbeleving versterkt en heeft een krachtige uitwerking op alle fronten.
Resultaat is de output van alle inspanningen samen.