HR Basis

Nog geen HR in huis en er is behoefte aan een basis?

Vaak zijn er al een aantal initiatieven maar moeten deze worden samengebracht naar een geheel. Om in kaart te brengen hoe de HR vlag erbij hangt zetten we de HR Quickscan in. Na afloop van deze scan is precies duidelijk wat er aan de basis ontbreekt en welke elementen in de toekomst belangrijk zijn. In een paar weken voeren wij dit project uit en heb jij naderhand een mooi adviesrapport om op verder te bouwen.

De Quickscan heeft een vaste prijs, namelijk € 1.500,-.

Onder de HR basis verstaan we ook het inrichten van de HR administratie, implementeren van een performance systeem en het opmaken van een personeelshandboek.  Afhankelijk van de grootte van de organisatie wordt hier een prijs voor berekend.

Standaard tarieven Type werk vanaf € p/ uur
HR Expert Strategisch HR beleid: HR advies afgestemd op, en nauw samenwerkend met (bedrijfs)leiders en managers om de prestaties van het personeel te verbeteren. € 150,00
HR Consultant De Consultant pakt diverse casussen aan zoals: veranderingsprocessen o.a. cultuurverandering, promotie/demotie, functie/rol-waardering, procesontwikkeling, re-integratie na langdurig verzuim, ontslag. € 125,00
HR Professional Verantwoordelijkheidsgebieden zijn bijv. recruitment, advisering op het gebied van arbeidsvoorwaarden, Arbowetgeving & RI&E en procesbewaking. € 110,00
HR Support Zorg voor de planning van de dagelijkse HR taken. Ondersteuning bij werving en selectie, personeelsplanning, ziekteverzuim, performance management en payroll. € 95,00
HR Salaris administratie op aanvraag aanvraag